Που θα βρω πληροφορίες για τα προπτυχιακά μαθήματα;

Οι πληροφορίες για τα μαθήματα (Περιεχόμενο, Πιστωτικές Μονάδες, Ώρες Διδασκαλίας κ.λπ.) αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών, στο Πρόγραμμα Σπουδών ή/και στην  Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass, http://eclass.upatras.gr/. Ο Οδηγός Σπουδών και το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας. Λόγω της δυνατότητας αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών κάθε Τμήματος, θα πρέπει να ανατρέχετε στον Οδηγό Σπουδών/Πρόγραμμα Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?