Που θα βρω το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων (εξεταστικής);

Τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων και εξεταστικών αναρτώνται στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος. Θα πρέπει να την παρακολουθείτε ανελλιπώς. Κάποιες ειδικότερες πληροφορίες όπως π.χ. αναπλήρωση μαθήματος, εξέταση προόδου κ.λπ. υπάρχουν στις ανακοινώσεις του μαθήματος στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass, http://eclass.upatras.gr/

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?