Τι είναι ο Σύμβουλος Σπουδών;

Οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπ/ση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους, καθώς και σε θέματα για την πρόοδο και επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Με απόφαση της Συνέλευσης κάθε Τμήματος, ορίζεται  η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Σπουδών στα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδ. έτους και μπορεί να ανανεώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου. Η ανάθεση δύναται να διενεργηθεί είτε σε συγκεκριμένο αριθμό μόνιμων μελών ΔΕΠ του Τμήματος είτε ανά φοιτητή, με την αντιστοίχιση του καταλόγου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με τον αντίστοιχο κατάλογο των πρωτοετών φοιτητών εκάστου ακαδ. έτους (κανονισμός Παν/μίου Πατρών άρθρο 45 (ΦΕΚ 3899/25.10.2019τ. Β΄).

 

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?