Τι ισχύει για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης για όσους φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης;

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση η ανώτατη διάρκεια φοίτησης με την ανάλογη προσαρμογή. Ειδικότερα τα επιπλέον εξάμηνα που διαθέτουν οι φοιτητές για την ολοκλήρωση των σπουδών τους είτε στο πλαίσιο της ανώτερης διάρκειας φοίτησης, είτε στο πλαίσιο του επιπλέον χρόνου ν ετών (για τους παλιούς φοιτητές που το 2021-2022 είχαν ξεπεράσει τα κανονικά έτη φοίτησης) προσαυξάνονται κατά m/2, όπου m: ο αριθμός εξαμήνων Μερικής Φοίτησης. Για παράδειγμα, εάν φοιτητής υπαχθεί για 2 εξάμηνα σε καθεστώς Μερικής  Φοίτησης, η ανώτατη διάρκεια φοίτησής του προσαυξάνεται κατά ένα επιπλέον κανονικό ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Tags:

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?