Είμαι φοιτητής/τρια πολυτεχνικού τμήματος του πρώην ΤΕΙ. Πως μπορώ να αποκτήσω λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Πατρών;

Οι πολυτεχνικές σχολές του πρώην ΤΕΙ Δ. Ελλάδος έχουν συγχωνευτεί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και όχι με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?