Είμαι μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικός υπάλληλος (μόνιμος/ΙΔΑΧ). Πώς μπορώ να αποκτήσω λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών (Upnet Id);

  • Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, παραδίδεται ένας αύξων αριθμός αίτησης.
  • Το UPnet δημιουργεί τον λογαριασμό
  • Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με το helpdesk@upatras.gr για να ενημερωθεί για την πορεία της αίτησης και για τον τρόπο παραλαβής του λογαριασμού.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?