Τι κάνω όταν είμαι πρωτοετής, έχω λάβει το email με το όνομα χρήστη (username), αλλά δεν μπορώ να ολοκληρώσω τη διαδικασία παραλαβής κωδικού πρόσβασης;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας προκειμένου να γίνει έλεγχος των προσωπικών σας στοιχείων και να επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι ελλιπή.

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?