Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του λογαριασμού μου (UPnet ID);

 1. Προπτυχιακός φοιτητής: Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα (Οι υπηρεσίες email και alumni παραμένουν ενεργές εφ’ όρου ζωής)
 2. Μέλος ΔΕΠ: Εφ’όρου ζωής
 3. Ομότιμος Καθηγητής ή Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ: Εφ’όρου Ζωής
 4. Μέλη ΕΕΠ: Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα (Η υπηρεσία email παραμένει ενεργή εφ’όρου ζωής)
 5. Μόνιμο προσωπικό (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ, Μόνιμο Προσωπικό): Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα
 6. Πανεπιστημιακός Υπότροφος, 407, Απ. Ακαδημαϊκής Εμπειρίας : Όσο υπάρχει ενεργή σύμβαση.
 7. Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας: Όσο είναι ενεργή η ιδιότητα (Οι υπηρεσίες email και alumni παραμένουν ενεργές εφ’ όρου ζωής)
 8. Μεταδιδακτορικός: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού
 9. Ερευνητής: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού
 10. Συμβασιούχος: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού
 11. Επιστημονικός συνεργάτης ή Ερευνητής: 2 χρόνια από την ενεργοποίηση του λογαριασμού

Σας βοήθησε αυτή η απάντηση?